بدهى داشتن قرارداد استفاده عباس آخوندی

بدهى داشتن: قرارداد استفاده عباس آخوندی خبر اقتصادی

زیاد کردن ۱۰ برابری کودکان و نوجوانان مبتلا به چاقی در دنیا

یک بررسی آماری تازه نشان می‌دهد تعداد کودکان و نوجوانان مبتلا به چاقی در دنیا طی چهار دهه گذشته بیش از ۱۰ برابر زیاد کردن یافته‌ است.  زیا..

ادامه مطلب